• Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα

  ή καμμιά φορά συντομογραφίες, ονομάζεται ο σύντομος τρόπος γραφής που προκύπτει από τα αρχικά γράμματα ή τις συλλαβές των λέξεων!

   

  Στον ιστότοπο αυτό θα βρείτε γνωστά και άγνωστα ακρωνύμια, θα μάθετε καινούργια και θα επιβεβαιώσετε άλλα τα οποία γνωρίζετε.

 • Ακρωνύμια από Α

  Τι σημαίνουν ΑΒΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΑΔΤ, ΑΕ, ΑΕΙ, ΑΕΚ, ΑμΕΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΑΣΕΠ, ΑΣΟΕΕ, ΑΤ, ΑΤΕ, ΑΤΙΑ, ΑΜΑΚΑ, ΑΦΜ

  ΑΑΔΕ | Α.Α.Δ.Ε.

  Α.Α.Δ.Ε. σημαίνει = Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

  ΑΒΕΕ | Α.Β.Ε.Ε.

  Α.Β.Ε.Ε. σημαίνει = Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία

  ΑΔΕΔΥ | Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

  Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σημαίνει = Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

  ΑΔΤ | Α.Δ.Τ.

  Α.Δ.Τ. σημαίνει = Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

  ΑΕ | Α.Ε.

  Α.Ε. σημαίνει = Ανώνυμη Εταιρία

  ΑΕΙ | Α.Ε.Ι.

  Α.Ε.Ι. σημαίνει = Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

  ΑΕΚ | Α.Ε.Κ.

  https://www.aekfc.gr

  Α.Ε.Κ. σημαίνει = Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως

  ΑΚΟ | Α.Κ.Ο.

  Α.Κ.Ο. σημαίνει = Άνευ  Κυρίου Ονόματος

  ΑμΕΑ | Α.μ.Ε.Α.

  Α.μ.Ε.Α. σημαίνει = Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

  ΑΜΚΑ | Α.Μ.Κ.Α.

  Α.Μ.Κ.Α. σημαίνει = Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

  ΑΝΤΑΡΣΥΑ | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

  ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. σημαίνει = ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία (για την) Ανατροπή

  ΑΣΕΠ | Α.Σ.Ε.Π.

  Α.Σ.Ε.Π. σημαίνει = Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

  ΑΣΟΕΕ | Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

  Α.Σ.Ο.Ε.Ε. σημαίνει = Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών

  ΑΤ | Α.Τ.

  Α.Τ. σημαίνει Αστυνομικό Τμήμα

  ΑΤΕ | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

  ΑΤΕ | Α.Τ.Ε.

  Α.Τ.Ε. σημαίνει = Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας

  ΑΤΙΑ | Α.Τ.Ι.Α.

  Α.Τ.Ι.Α. σημαίνει = Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενο Αντικείμενο

  ΑΦΜ | Α.Φ.Μ.

  Α.Φ.Μ. σημαίνει = Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

 • Ακρωνύμια από Γ

  Τι σημαίνουν ΓΓΠΣ, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝΟΠ, ΓΝΑ, ΓΣΕΕ

  ΓΓΠΣ | Γ.Γ.Π.Σ.

  Γ.Γ.Π.Σ. σημαίνει = Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

  ΓΕΕΘΑ | Γ.Ε.ΕΘ.Α.

  Γ.Ε.ΕΘ.Α. σημαίνει = Γενικό Επιτελείο ΕΘνικής Άμυνας

   

  ΓΕΝΟΠ | ΓΕΝ.Ο.Π

  ΓΕΝ.Ο.Π. ΔΕΗ σημαίνει = Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ

   

  ΓΝΑ | Γ.Ν.Α.

  Γ.Ν.Α. σημαίνει = Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

  ΓΣΕΕ | Γ.Σ.Ε.Ε.

  Γ.Σ.Ε.Ε. σημαίνει =

  Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος

  Η Γ.Σ.Ε.Ε. είναι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των εκτός δημοσίου εργαζομένων στην Ελλάδα.

   

 • Ακρωνύμια από Δ

  Τι σημαίνουν ΔΑΙ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΘ, ΔΕΚΟ, ΔΗΠΕΘΕ, ΔΟΥ

  ΔΑΙ | Δ.Α.Ι.

  Δ.Α.Ι. σημαίνει = Δημόσιο Ανεξάρτητο Ίδρυμα

  ΔΕΔΔΗΕ | Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

  Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σημαίνει = Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

  Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά και έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής.

   

  ΔΕΗ | Δ.Ε.Η.

  Δ.Ε.Η. σημαίνει = Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  ΔΕΘ | Δ.Ε.Θ.

  Δ.Ε.Θ. σημαίνει = Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

  ΔΕΚΟ | Δ.Ε.Κ.Ο.

  Δ.Ε.Κ.Ο. σημαίνει = Δημόσιες Επιχειρήσεις Και Οργανισμοί

  ΔΗΠΕΘΕ | ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σημαίνει = Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο

  ΔΟΥ | Δ.Ο.Υ.

  Δ.Ο.Υ. σημαίνει = Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

 • Ακρωνύμια από Ε

  Τι σημαίνουν ΕΓΣΣΕ, ΕΘΕΛ, ΕΚΑΒ, ΕΚΑΜ, ΕΛΓΑ, ΕΛΠΑ, ΕΜΥ, ΕΟΚ, ΕΟΔΥ, ΕΟΠΥΥ, ΕΟΤ, ΕΟΦ, ΕΠΑΜ, ΕΠΕ, ΕΡΤ, ΕΣΠΑ, ΕΣΣΟ, ΕΤΒΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΜ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΠ

  ΕΓΣΣΕ | Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. σημαίνει = Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

  ΕΘΕΛ | Ε.ΘΕ.Λ.

  Ε.ΘΕ.Λ. σημαίνει = Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων

  ΕΚΑΒ | Ε.Κ.Α.Β.

  Ε.Κ.Α.Β. σημαίνει = Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

  ΕΚΑΜ | Ε.Κ.Α.Μ.

  Ε.Κ.Α.Μ. σημαίνει = Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα

  ΕΛΓΑ | ΕΛ.Γ.Α.

  ΕΛ.Γ.Α. σημαίνει = Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

  ΕΛΠΑ | Ε.Λ.Π.Α.

  Ε.Λ.Π.Α. σημαίνει = Ελληνική Λέσχη Περιήγησης & Αυτοκινήτου

  ΕΜΥ | Ε.Μ.Υ.

  Ε.Μ.Υ. σημαίνει = Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

   

  ΕΟΔΥ | Ε.Ο.Δ.Υ

  https://eody.gov.gr

  Ε.Ο.Δ.Υ. σημαίνει = Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

  ΕΟΚ | Ε.Ο.Κ.

  Ε.Ο.Κ. σημαίνει = Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

  ΕΟΠΥΥ | Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σημαίνει = Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

  ΕΟΤ | Ε.Ο.Τ.

  Ε.Ο.Τ. σημαίνει = Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

  ΕΟΦ | Ε.Ο.Φ.

  Ε.Ο.Φ. σημαίνει Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

  ΕΠΑΜ | Ε.ΠΑ.Μ.

  Ε.ΠΑ.Μ. σημαίνει = Ενιαίο ΠΑλλαϊκό Μέτωπο

   

  ΕΠΕ | Ε.Π.Ε.

  Ε.Π.Ε. σημαίνει = Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

  ΕΡΤ | Ε.Ρ.Τ.

  Ε.Ρ.Τ. σημαίνει = Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

  ΕΣΠΑ | Ε.Σ.Π.Α.

  Ε.Σ.Π.Α. σημαίνει Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

  ΕΣΣΟ | Ε.Σ.Σ.Ο.

  Ε.Σ.Σ.Ο. σημαίνει = Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών

  ΕΣΥ | Ε.Σ.Υ.

  Ε.Σ.Υ. σημαίνει = Εθνικό Σύστημα Υγείας

  ΕΤΒΑ | Ε.Τ.Β.Α.

  Ε.Τ.Β.Α. σημαίνει = Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης

  ΕΤΑΑ | Ε.Τ.Α.Α.

  Ε.Τ.Α.Α. σημαίνει = Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

  ΕΤΑΜ | Ε.Τ.Α.Μ.

  Ε.Τ.Α.Μ. σημαίνει = Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

  ΕΥΔΑΠ | Ε.ΥΔ.Α.Π.

  Ε.ΥΔ.Α.Π. σημαίνει = Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

  ΕΥΠ | Ε.Υ.Π.

  Ε.Υ.Π. σημαίνει = Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

 • Ακρωνύμια από Η

  Τι σημαίνουν ΗΛΠΑΠ, ΗΠΑ, Η/Υ

  ΗΛΠΑΠ | Η.Λ.Π.Α.Π.

  Η.Λ.Π.Α.Π σημαίνει = Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς

  ΗΠΑ | Η.Π.Α.

  Η.Π.Α. σημαίνει = Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

  Η/Υ

  Η/Υ σημαίνει = Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

 • Ακρωνύμια από Ι

  Τι σημαίνουν ΙΓΕ, ΙΚΑ, ΙΝΚΑ, ΙΧΘΥΣ

  ΙΓΕ | Ι.Γ.Ε.

  Ι.Γ.Ε. σημαίνει = Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

  Λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1901 και συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας μέσω της εκπαίδευσης, σε εξειδικευμένα αγροτικά θέματα.

  ΙΚΑ | Ι.Κ.Α.

  Ι.Κ.Α. σημαίνει = Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  ΙΝΚΑ | ΙΝ.ΚΑ.

  ΙΝ.ΚΑ. σημαίνει = Ινστιτούτο Καταναλωτών

  Είναι το ελληνικό θεσμικό όργανο για την προστασία του καταναλωτή.

  ΙΧΘΥΣ | Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.

  Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. σημαίνει = Ιησούς Χριστός Υιός Θεού Σωτήρ

 • Ακρωνύμια από Κ

  Τι σημαίνουν ΚΑΤ, ΚΕΘΕΑ, ΚΕΠ, ΚΤΕΛ, ΚΥΠ

  ΚΑΤ | Κ.Α.Τ.

  Κ.Α.Τ. σημαίνει Κέντρο Αποκατάστασης Τραυματιών

  ΚΕΘΕΑ | ΚΕ.Θ.Ε.Α.

  ΚΕ.Θ.Ε.Α. σημαίνει = Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

  ΚΕΠ | Κ.Ε.Π.

  Κ.Ε.Π. σημαίνει = Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

  ΚΕΠΕΑ | ΚΕ.Π.Ε.Α.

  ΚΕ.Π.Ε.Α. σημαίνει = Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων

  ΚΤΕΛ | Κ.Τ.Ε.Λ.

  Κ.Τ.Ε.Λ. σημαίνει = Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων

  ΚΥΠ | Κ.Υ.Π.

  Κ.Υ.Π. σημαίνει = Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών

 • Ακρωνύμια από Λ

  Τι σημαίνουν ΛΟΚ

  ΛΟΚ | Λ.Ο.Κ.

  Λ.Ο.Κ. σημαίνει = Λόχος Ορεινών Καταδρομών

 • Ακρωνύμια από Μ

  Τι σημαίνουν ΜΚΟ, ΜΜΕ, ΜΜΜ

  ΜΚΟ | Μ.Κ.Ο.

  Μ.Κ.Ο. σημαίνει = Μη Κυβερνητική Οργάνωση

  ΜΜΕ | Μ.Μ.Ε.

  Μ.Μ.Ε. σημαίνει = Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας

  ΜΜΜ | Μ.Μ.Μ.

  Μ.Μ.Μ. σημαίνει = Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

 • Ακρωνύμια από Ν

  Τι σημαίνουν ΝΠΔΔ

  ΝΠΔΔ | Ν.Π.Δ.Δ.

  Ν.Π.Δ.Δ. σημαίνει = Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

 • Ακρωνύμια από Ο

  Τι σημαίνουν ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ, ΟΑΣΑ, ΟΓΑ, ΟΗΕ, ΟΠΑΠ, ΟΠΕΚΑ, ΟΣΕ, ΟΣΥ, ΟΦΗ

  ΟΑΕΕ | Ο.Α.Ε.Ε.

  Ο.Α.Ε.Ε. σημαίνει = Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

  ΟΑΕΔ | Ο.Α.Ε.Δ.

  Ο.Α.Ε.Δ. σημαίνει = Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

  ΟΑΚΑ | Ο.Α.Κ.Α.

  Ο.Α.Κ.Α. σημαίνει = Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών

  ΟΑΣΑ | Ο.Α.Σ.Α.

  Ο.Α.Σ.Α. σημαίνει = Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

  ΟΓΑ | Ο.Γ.Α.

  Ο.Γ.Α. σημαίνει = Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

  ΟΗΕ | Ο.Η.Ε.

  Ο.Η.Ε. σημαίνει = Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

  Είναι ένας διεθνής οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας μεταξύ των κρατών του κόσμου με σκοπό τη συνεργασία στο Διεθνές Δίκαιο, την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική ισότητα.

  ΟΚΑΝΑ | Ο.ΚΑ.ΝΑ.

  Ο.ΚΑ.ΝΑ σημαίνει = Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών

  ΟΛΠ | Ο.Λ.Π.

  Ο.Λ.Π. σημαίνει = Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς

  ΟΠΑΠ | Ο.Π.Α.Π.

  Ο.Π.Α.Π. σημαίνει = Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

  ΟΠΕΚΑ | Ο.Π.Ε.Κ.Α

  https://opeka.gr

  Ο.Π.Ε.Κ.Α. σημαίνει = Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  ΟΠΕΚΕΠΕ | Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σημαίνει = Οργανσμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

  ΟΣΕ | Ο.Σ.Ε.

  Ο.Σ.Ε. σημαίνει = Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

  ΟΣΥ | Ο.ΣΥ.

  Ο.ΣΥ. σημαίνει = Οδικές Συγκοινωνίες

  ΟΦΗ | Ο.Φ.Η.

  Ο.Φ.Η. σημαίνει = Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου

 • Ακρωνύμια από Π

  τι σημαίνουν ΠΡΟΠΟ, ΠΑΟΚ

  ΠΑΣΕΓΕΣ | ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ

  ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. σημαίνει = Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών

  ΠΡΟΠΟ | ΠΡΟ.ΠΟ.

  ΠΡΟ.ΠΟ σημαίνει = Προγνωστικά Ποδοσφαίρου

  ΠΑΟΚ | Π.Α.Ο.Κ

  Π.Α.Ο.Κ. σημαίνει = Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών

 • Ακρωνύμια από Σ

  Τι σημαίνουν ΣΣΕ, ΣτΕ

  ΣΣΕ | Σ.Σ.Ε.

  Σ.Σ.Ε. σημαίνει = Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

  ΣτΕ | Σ.τ.Ε.

  ΣτΕ σημαίνει = Συμβούλιο της Επικρατείας

  Είναι το Ανώτατο Δικαστήριο ελέγχου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και έχει καταξιωθεί ως ο ισχυρός προστάτης τόσο του πολίτη όσο και του Δημοσίου.

  ΣΔΙΤ | Σ.Δ.Ι.Τ.

  Σ.Δ.Ι.Τ. σημαίνει = Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

  ΣΕΦ | Σ.Ε.Φ.

  Σ.Ε.Φ. σημαίνει = Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας

 • Ακρωνύμια από Τ

  τι είναι TEE, ΤΣΑΥ, ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ

  ΤΕΕ | Τ.Ε.Ε.

  ΤΕΕ σημαίνει = Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

  ΤΕΒΕ | Τ.Ε.Β.Ε.

  Τ.Ε.Β.Ε. σημαίνει = Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας

  ΤΣΑΥ | Τ.Σ.Α.Υ.

  Τ.Σ.Α.Υ. σημαίνει = Ταμείο Σύνταξης & Αυτασφάλισης Υγειονομικών

  ΤΣΜΕΔΕ | ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε.

  ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε. σημαίνει = Τομείς Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

 • Ακρωνύμια από Υ

  Τι είναι ΥΔΟΜ

  ΥΔΟΜ | Υ.ΔΟΜ.

  A small tagline

  Υ.ΔΟΜ σημαίνει = Υπηρεσίες Δόμησης

 • Ακρωνύμια από Φ

  Τι είναι ΦΠΑ

  ΦΠΑ | Φ.Π.Α.

  Φ.Π.Α. σημαίνει = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

 • Διάφορα

  Τι σημαίνουν ASAP, AKA, ΝΑΣΑ, ΝΑΤΟ, ΣΟΣ, UNICEF, WC

  ASAP | A.S.A.P.

  A.S.A.P. σημαίνει = As Soon As Possible (Το συντομότερο δυνατόν)

  AKA | A.K.A.

  A.K.A. σημαίνει = Also Known As (Γνωστός και ως...)

  NASA | N.A.S.A.

  N.A.S.A. σημαίνει = National Aeronautics and Space Administration (Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος)

  NATO | N.A.T.O.

  N.A.T.O. σημαίνει = North Atlantic Treaty Organisation (Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου)

  SOS | S.O.S.

  S.O.S. σημαίνει = Save Our Souls (Σώστε τις Ψυχές μας)

  UFO | U.F.O.

  U.F.O. σημαίνει = Unidentified Flying Object (Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενο Αντικείμενο)

  UNICEF | U.N.I.C.E.F.

  U.N.I.C.E.F. σημαίνει = United Nations International Children's Emergency Fund (Διεθνές Έκτακτο Ταμείο Παιδιών των Ηνωμένων Εθνών)

  WC | W.C.

  W.C. σημαίνει = Water Closet (Ντουλάπα Νερού)

 • Φόρμα Επικοινωνίας

  Αν έχετε παρατηρήσεις ή θέλετε να προστεθεί κάποιο ακρωνύμιο...